Loodgieter Amsterdam

U heeft een loodgieter in Amsterdam nodig?

Today Service heeft dagelijks onderhoudsmonteurs in de regio Amsterdam op de weg zitten. Meestal zijn onze loodgieters al binnen 1 uur bij u aanwezig om uw probleem te verhelpen. Soms kunnen lekkages of verstopte riolen eerst provisorisch worden verholpen zodat wij daarna terug moeten komen om de rest van onze loodgieterswerkzaamheden op uw adres in Amsterdam af te ronden. Onze loodgieters zullen u uitgebreid inlichten over de te nemen stappen en wanneer de definitieve reparatie gerealiseerd kan worden. Eén ding is zeker, als het probleem gelijk op te lossen is dan doen wij dat natuurlijk.

Waarom kiezen voor loodgietersbedrijf Today Service uit Amsterdam?

In Amsterdam zijn vele loodgietersbedrijven actief, ook de wat minder professionele lieden. Bij sommige bedrijven geldt geen enkele garantieregeling. Slecht gerepareerde leidingen of niet goed onderhouden CV-ketels zijn dan een probleem van u, niet die van het desbetreffende loodgietersbedrijf. Het is dus zaak om een Amsterdamse loodgieter in de arm te nemen die wel beschikt over voldoende garantie voor het geleverde werk en eentje die zijn afspraken netjes nakomt. Loodgietersbedrijven in Amsterdam die aangesloten zijn bij brancheorganisatie UNETO-VNI zoals Today Service beschikken over deze garantieregelingen. Bovendien zijn binnen UNETO-VNI ook geschillencommissies actief. De uitspraken van deze commissies zijn bindend. Bovendien staat UNETO-VNI garant voor de uitvoering. Let op: u kunt alleen een beroep doen als particulier of ondernemer (woonachtig in Amsterdam) op deze commissies als u zaken heeft gedaan met een lid van UNETO-VNI.

Amsterdamse panden hebben bij uitstek een ervaren loodgietersbedrijf nodig

Het Amsterdamse woningbestand is in sommige delen van de stad fors verouderd, soms stamt het leidingwerk nog van voor de oorlog of van nog verder terug. Vooral bij oudere woningen is het van belang dat u een loodgieter inhuurt die verstand van zaken heeft. Ook voor het vervangen van zink- en loodwerk voor gevels of daken van oudere Amsterdamse panden, kan een ervaren loodgieter u beter van dienst zijn. Today Service beschikt over loodgieters die al meer dan 30 jaar in Amsterdam actief zijn. Onze loodgieters zijn alles al eens tegengekomen.

Loodgieter- en onderhoudsservice voor Amsterdamse bedrijven

Ondernemers actief in de regio Amsterdam kunnen bij Today Service een onderhoudscontract afsluiten voor het regelmatige onderhouden van CV-installaties of luchtverversingssystemen van kantoorpanden of andere gebouwen die cruciaal zijn voor de bedrijfsvoering. Het onderhoudscontract kan per jaar of voor meerdere jaren worden afgesloten. Amsterdamse bedrijven die een meerjarig contract afsluiten met Today Service ontvangen een stevige korting op de door ons geleverde diensten.